Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I C 2694/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-12-07 10:00:00

Na mocy  art. 144 § 1 i 2 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie

Adwokata Pawła Czyża (Czyż)

Kancelaria Adwokacka ul. Wałowa 27, 44-300 Wodzisław Śląski

do zastępowania pozwanego Jakuba Białka (Białek)

którego miejsce pobytu nie jest znane

w sprawie z powództwa KGPN Sp z o.o. w Warszawie

o zapłatę.

Opublikowano dnia: 2018-11-07 09:58:21 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Ns 455/18

Termin zakończenia publikacji: 2018-11-15 15:00:00

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, iż w dniu 24 września 2018 roku w sprawie I Ns 455/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Grzegorzu Nędzi pesel 62050802353, zmarłym w dniu 12 grudnia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego 22/12. Jednocześnie Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 (tj. spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2018-10-15 13:24:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Sygnatura akt: I Ns 913/17

Termin zakończenia publikacji: 2018-11-14 09:00:00

„Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą akt I Ns 913/17 toczy się postępowanie z wniosku w sprawie z wniosku Łukasza Szczotok, Beaty Szczotok z udziałem Andrzeja Szczotok, Janusza Szczotok, Wojciecha Szczotok, Henryka Szczotok, Mariana Szczotok, Wojciecha Stec, Barbary Korbel, Aliny Węgrzyk, Renaty Stec, Elżbiety Surma, Marii Mikołajczyk, Ireny Szczotok o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Pienkos - Bondaryk, zmarłej w dniu 18 października 2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Gorzyczkach.
Sąd wzywa spadkobierców Ireny Pienkos - Bondaryk, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. ”

Opublikowano dnia: 2018-08-14 09:00:56 Zobacz wersje archiwalnedrukuj




Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 4 095
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry