Strona główna / Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenia sądowe publikowane na podstawie §11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316).


Sygnatura akt: I Ns 651/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-24 11:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-05-24 11:13:39 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I NS 583/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-07-02 07:00:00

W związku z postanowieniem z dnia 18.10.2017 publikujemy odpis ogłoszenia tut. Sądu:
Załączniki:

Opublikowano dnia: 2019-04-02 08:02:26 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 23/19

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-18 15:15:00

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w sprawie sygn. akt I Ns 23/19 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200 zł tytułem świadczenia pieniężnego, która to kwota może być podjęta przez Stoważyszenie Poszkodowanych w wypadkach drogowych "Przyjazna Droga" w Wodzisławiu Śląskim.

Opublikowano dnia: 2019-03-18 15:08:42 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 393/18

Termin zakończenia publikacji: 2019-06-11 15:00:00

Przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim pod sygnaturą I Ns 393/18 toczy się postępowanie z wniosku Czesławy Brzezinka i Jacka Brzezinka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Pszowie (obręb Krzyżkowice), składającej się z działki o nr 825/248 o powierzchni 0,080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr GL1W/00045538/8, w której prawo własności ujawnione zostało na rzecz Marii Pytlik.

Wzywa się, aby zainteresowani w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w  Sądzie Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim i wykazali swe prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Opublikowano dnia: 2019-03-11 13:18:41 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Jan Olszowy
Dokument z dnia: 15.07.2016
Dokument oglądany razy: 4 948
Opublikował: Jan Olszowy
Publikacja dnia: 15.07.2016
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry