Konkurs: Adm.0181-43/19

Stażysta - docelowo Archiwista

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21.06.2019, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.07.2019, 13:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Ogłoszenie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Oświadczenie
  4. Oświadczenia
  5. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  6. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu
  7. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu
  8. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
Opublikowano dnia: 06.06.2019
wydruk z dnia: 19.01.2020 // www.wodzislaw.sr.gov.pl