Wersja archiwalna z dnia 08.07.2019

Konkurs: Adm. 0181- 50/19

Asystent sędziego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.08.2019, 23:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2019, 23:00
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie
  3. Załącznik nr 2 - oświadczenie i klauzula informacyjna
  4. Załącznik nr 3 do zarządzenia - oświadczenie
  5. Załącznik nr 4 - kwestionariusz kandydata
Opublikowano dnia: 08.07.2019
wydruk z dnia: 19.01.2020 // www.wodzislaw.sr.gov.pl