Wersja archiwalna z dnia 28.12.2018

Konkurs: ADM. 0181-83/18

REFRENDARZ SĄDOWY

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.01.2019, 23:45
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.02.2019, 15:30
Organizator: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

  1. Zarządzenie o konkursie
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia
  3. Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oświadczenia
  4. Załącznik nr 3 Oświadczenie + klauzula informacyjna do Sr WŚ
  5. Załącznik nr 4 kwestionariusz osobowy
Opublikowano dnia: 28.12.2018
wydruk z dnia: 26.06.2019 // www.wodzislaw.sr.gov.pl