Zespoły kuratorskie

Wersja archiwalna z dnia 02.12.2008

Wykaz kuratorów zawodowych I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych
w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 39 wraz z zakresem terytorialnym ich działania, dniami dyżurów w Zespole

Wykaz kuratorów PDF


 

Sekretariat Zespołu: czynny codziennie w godz. 7:30 - 15:30, tel./fax 32 455 33 28,

e–mail: kuratorzy.karni@wodzislaw.sr.gov.pl

Inspektor Jolanta Myśliwiec.

 


Kierownik Zespołu:

Starszy Kurator Zawodowy mgr Leszek Krakowczyk

Dni dyżuru: wtorek, czwartek, piątek w godzinach urzędowania Sądu począwszy od godz. 9:00.  

tel. 32 42 88 791

 

Teren działania:

 


Kurator Specjalista mgr Katarzyna Adamczyk

Dni dyżuru: poniedziałek, czwartek tel. 32 42 88 793

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 


Kurator Zawodowy mgr Michał Kotala

 Dni dyżuru: poniedziałek, środa tel. 32 42 88 796

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 


Starszy Kurator Zawodowy mgr Anna Tarlecka

Dni dyżuru: poniedziałek, czwartek tel. 32 42 88 795

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 


Kurator Specjalista mgr Lidia Wilk-Szafrańska

Dni dyżuru: środa, piątek tel. 32 455 26 47

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 


Starszy Kurator Zawodowy mgr Małgorzata Rydzewska - Trznadel

Dni dyżuru: poniedziałek, wtorek, tel. 32 42 88 795

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 


Starszy Kurator Zawodowy mgr Iwona Przybysz

Dni dyżuru: poniedziałek, czwartek tel. 32 42 88 792

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 


Kurator Zawodowy mgr Piotr Zając

Dni dyżuru: wtorek, czwartek tel. 32 42 88 796

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 

 


Starszy Kurator Zawodowy mgr Iwona Frączek

Dni dyżuru: poniedziałek, środa tel. 32 4288794

Przyjmowanie stron: od 9:00 do 14:30

 

Teren działania:

 

 

 


 

Zastępstwa zgodnie z planem pełnionych dyżurów:

 

Rydzewska-Trznadel – P. Zając

Wilk-Szafrańska – I. Frączek

Przybysz – K. Adamczyk

Tarlecka – M. Kotala

 

 

 

 


 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich

44-300 Wodzisław Śląski, ulica 26 Marca 44
Kierownik Zespołu - Kurator specjalista Iwona Wojtków, tel. (32) 459 14 27

Sekretariat Zespołu: czynny codziennie w godz. 7:30-15:30, tel./fax /32/ 459 14 25

44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 44,
kuratorzy.rodzinni@wodzislaw.sr.gov.pl

  

Kurator specjalista mgr Iwona Wojtków
Dni dyżuru: poniedziałek, środa, godz 8.00 - 15.00
tel: (32) 459 14 27
__________________________________________________________________________

Starszy Kurator  mgr Iwona Usarz-Wąs
Dni dyżuru: wtorek, piątek, godz 8.00 - 15.00
tel: (32) 459 14 27

__________________________________________________________________________

Kurator specjalista mgr Anna Nowotarska-Iżyk
Dni dyżuru: środa, piątek, godz 8.00- 15.00
tel: (32) 459 14 26

__________________________________________________________________________

Kurator Zawodowy mgr Monika Student

Dni dyżuru: wtorek, czwartek, godz 8.00 - 15.00
tel: (32) 459 14 26

__________________________________________________________________________

Kurator specjalista mgr Renata Kamińska
Dni dyżuru: poniedziałek, czwartek, godz 8.00 - 15.00
tel: (32) 459 14 28

 

 

Podpisał: Tomasz Forysz
Dokument z dnia: 02.12.2008
Dokument oglądany razy: 41 634
Opublikował: Tomasz Forysz
Publikacja dnia: 02.12.2008
 
wydruk z dnia: 19.01.2020 // www.wodzislaw.sr.gov.pl